Privacyverklaring Riderslifestyle Academy

Ingangsdatum: 01-01-2024

1. Inleiding

Riderslifestyle Academy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving.

2. Verantwoordelijke

Riderslifestyle Academy is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via:
Adres:
Argonweg 58
1362AC
Almere
E-mail: Info@Riderlifestyle.nl
Telefoonnummer: +31 618486727

3. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Contactgegevens: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
Betalingsinformatie: Bankgegevens en factuurgegevens.
Informatie over deelname: Inschrijvingen voor trainingen, rijlessen, examens en andere diensten.
Eventuele speciale gegevens: Informatie die relevant is voor de uitvoering van onze diensten (bijv. medische gegevens, indien noodzakelijk).

4. Doeleinden van de gegevensverwerking

Riderslifestyle Academy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van onze diensten: Om trainingen, rijlessen en examens te organiseren en uit te voeren.
Communicatie: Om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld voor het verstrekken van informatie over uw inschrijving of wijzigingen in het rooster.
Facturering: Voor het verzenden van facturen en betalingsherinneringen.
Klantenservice: Om vragen te beantwoorden en klachten af te handelen.

5. Rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten die wij aanbieden.
Toestemming: In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming voor het verwerken van bepaalde gegevens.
Noodzakelijkheid voor de naleving van een wettelijke verplichting.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

Medewerkers van Riderslifestyle Academy: Voor de uitvoering van onze diensten.
Externe dienstverleners: Zoals administratie- en betalingsverwerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van onze diensten.
Autoriteiten: Wanneer dit wettelijk verplicht is.

7. Bewaartermijn

Riderslifestyle Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, of zoals wettelijk vereist. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens veilig verwijderd.

8. Uw rechten

U heeft recht op:

Inzage: U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien.
Rectificatie: U kunt verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige gegevens.
Verwijdering: U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.
Beperking van de verwerking: U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Gegevensoverdraagbaarheid: U heeft recht op overdracht van uw gegevens aan een andere verantwoordelijke.
Intrekken van toestemming: Indien u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

Riderslifestyle Academy neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Dit omvat onder andere encryptie, toegang tot gegevens op basis van rol en regelmatig beveiligingsonderzoek.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Riderslifestyle Academy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen via onze website of per e-mail.

11. Klachten

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact voor vragen:

Voor vragen over deze privacyverklaring of over onze gegevensverwerking kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: Info@riderslifestyle.nl
Telefoonnummer: +31 618486727
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 12-07-2024

Met vriendelijke groet,

Jeffrey Schirrmann

Riderslifestyle

Edvard Munchweg 28

1328 MA Almere