Vrachtauto

CODE 95

Moet jij je Code 95 halen voor je vrachtautorijbewijs? Wij zorgen ervoor dat jij binnen no time je code 95 behaald zodat jij vakbekwaam bent om als chauffeur te werken. Je kunt bij Riders Lifestyle ook je Code 95 in combinatie met een Theorie Rijbewijs C afnemen.

(4.9/5)

Vrachtauto

CODE 95

Moet jij je Code 95 halen voor je vrachtautorijbewijs? Wij zorgen ervoor dat jij binnen no time je code 95 behaald zodat jij vakbekwaam bent om als chauffeur te werken. Je kunt bij Riders Lifestyle ook je Code 95 in combinatie met een Theorie Rijbewijs C afnemen.

CODE 95 BEHALEN?

Wil jij beroepschauffeur worden van een vrachtauto? Dan ben je verplicht de basiskwalificatie Code 95 te behalen. Met de code 95 toon jij aan dat je vakbekwaam bent als beroepschauffeur. De code 95 is 5 jaar geldig en iedere 5 jaar ben je verplicht om een nascholing te volgen om de code te verlengen. Bij Riders Lifestyle zorgen we ervoor dat jij helemaal voorbereid bent op de examens en toetsen en kun jij iedere 5 jaar terecht voor nascholing. Je kunt bij Riders Lifestyle ook je Code 95 in combinatie met een Theorie Rijbewijs C afnemen.

De basis kwalificatie

De basis kwalificatie Code 95 is een verplichte certificering voor beroepschauffeurs die in de EU werken. Deze kwalificatie zorgt ervoor dat chauffeurs voldoen aan de hoge standaarden van verkeersveiligheid en milieubewustzijn. Hier volgt een uitleg van de belangrijkste onderdelen van de basis kwalificatie, inclusief de toets besloten terrein, lading zekeren en de drie theorie-examens (theorie 1, 2 en 3).

Wat ga je leren?

Toets Besloten Terrein

De toets besloten terrein is een praktijktoets waarbij de chauffeur vaardigheden moet tonen in een afgesloten gebied. De belangrijkste onderdelen zijn:

 1. Voertuigcontrole: Het controleren van het voertuig op veiligheid en technische staat.
 2. Manoeuvreren: Het uitvoeren van specifieke manoeuvres, zoals achteruitrijden en keren in beperkte ruimte.
 3. Rijvaardigheid: Het veilig en efficiënt besturen van het voertuig onder verschillende omstandigheden.
Lading Zekeren

Lading zekeren is een essentieel onderdeel van de basis kwalificatie. Het doel is om te zorgen dat de lading op een veilige manier wordt vervoerd, zonder gevaar voor de chauffeur of andere weggebruikers. Belangrijke aspecten zijn:

 1. Wet- en regelgeving: Kennis van de wettelijke eisen voor ladingzekering.
 2. Materialen en methoden: Het gebruik van spanbanden, antislipmatten en andere hulpmiddelen om de lading vast te zetten.
 3. Praktische toepassing: Het daadwerkelijk zekeren van verschillende soorten lading in het voertuig.

Theorie-examens

De theorie voor Code 95 bestaat uit drie modules: Theorie 1, 2 en 3. Elk van deze modules behandelt verschillende aspecten van het beroeps-chauffeurs.

Onderwerpen van Module 1: Verkeer en Techniek

Verkeersregels en Verkeersinzicht
 1. Verkeerswetgeving: Basiskennis van de geldende verkeersregels, inclusief de regels voor vrachtwagens.
 2. Verkeersborden: Herkennen en begrijpen van de betekenis van verschillende verkeersborden en -tekens.
 3. Voorrangsregels: Inzicht in situaties waarin voorrang moet worden verleend of genomen, en hoe deze regels specifiek gelden voor vrachtwagens.
 4. Verkeerssituaties: Het correct handelen in verschillende verkeerssituaties, zoals kruispunten, rotondes, en in- en uitvoegstroken.
Technische Aspecten van het Voertuig
 1. Voertuigonderdelen: Basiskennis van de belangrijkste onderdelen van een vrachtwagen, zoals de motor, remmen, banden en ophanging.
 2. Onderhoud en Controle: Routine-inspecties en onderhoud om de veiligheid en betrouwbaarheid van het voertuig te waarborgen. Dit omvat het controleren van bandenspanning, vloeistofniveaus (olie, koelvloeistof, remvloeistof), en verlichting.
 3. Storingen en Problemen: Herkennen van veelvoorkomende storingen en weten hoe te handelen bij mechanische problemen onderweg.
Belading en Stabiliteit
 1. Ladingverdeling: Het belang van een correcte verdeling van de lading om de stabiliteit van het voertuig te waarborgen.
 2. Overbelading: Gevaren en wettelijke gevolgen van overbelading van het voertuig.
 3. Ladingzekering: Basisprincipes van het veilig zekeren van de lading om verschuiven of vallen tijdens het transport te voorkomen.
Veilig Rijden en Rijtechniek
 1. Defensief Rijden: Technieken voor defensief rijden om ongevallen te voorkomen. Dit omvat anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers en aanpassing van de rijstijl aan de omstandigheden.
 2. Remtechnieken: Correct gebruik van de verschillende remsystemen (voetrem, motorrem, retarder) voor veilig en efficiënt remmen.
 3. Brandstofefficiëntie: Technieken om het brandstofverbruik te verminderen, zoals zuinig rijden en het gebruik van de juiste versnelling.

Onderwerpen van Module 2: Administratie

Sociale Regelgeving
 1. Arbeids- en Rusttijden: Inzicht in de Europese en nationale wetgeving met betrekking tot arbeids- en rusttijden voor beroepschauffeurs. Dit omvat maximale rijtijden, minimale rustperiodes en verplichte pauzes.
  1. Dagelijkse en wekelijkse rijtijden: Maximale rijtijden per dag en per week, inclusief de regels voor de verlenging van rijtijden.
  2. Rusttijden: Minimale dagelijkse en wekelijkse rusttijden, inclusief de regels voor splitsing van dagelijkse rusttijden.
  3. Pauzes: Verplichte pauzes na een bepaalde rijtijd om vermoeidheid te voorkomen.
 2. Tachograafgebruik: Correct gebruik van de tachograaf, een apparaat dat rij- en rusttijden registreert. Dit omvat zowel analoge als digitale tachografen.
  1. Registratie van rijtijden: Hoe rijtijden, rusttijden, pauzes en andere activiteiten correct geregistreerd moeten worden.
  2. Uitlezen en bewaren van gegevens: Het uitlezen, opslaan en bewaren van tachograafgegevens volgens de wettelijke eisen.
Documentatie en Vergunningen
 1. Transportdocumenten: Kennis van de verschillende soorten documenten die nodig zijn voor het vervoer van goederen. Dit omvat onder andere:
  1. CMR-vrachtbrief: Een internationaal transportdocument dat de basisinformatie over de zending bevat.
  2. Laad- en loslijsten: Gedetailleerde lijsten van de geladen en te lossen goederen.
 2. Vergunningen en Certificaten: Inzicht in de vereiste vergunningen en certificaten voor het uitvoeren van nationale en internationale transporten.
  1. Eurovergunning: Een vergunning die vereist is voor internationaal goederenvervoer binnen de EU.
  2. Andere vergunningen: Specifieke vergunningen voor bijzondere transporten, zoals gevaarlijke stoffen (ADR) en uitzonderlijk vervoer.
Economische en Financiële Aspecten
 1. Kostenbeheer: Basiskennis van de kostenstructuur van transportbedrijven, inclusief brandstofkosten, tolheffingen, onderhoud en verzekering.
 2. Boekhouding en Administratie: Inzicht in de basisprincipes van boekhouding en administratieve procedures binnen een transportbedrijf.
 3. Efficiëntie en Rentabiliteit: Methoden om de efficiëntie van transportoperaties te verbeteren en de rentabiliteit te verhogen.
Veiligheid en Milieu
 1. Veiligheidsvoorschriften: Overzicht van de veiligheidsvoorschriften die gelden voor het laden, lossen en vervoeren van goederen.
  1. Ladingzekering: Regels en technieken voor het veilig vastzetten van lading om verschuiven of vallen te voorkomen.
  2. Gevaarlijke Stoffen: Basiskennis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR), inclusief de benodigde documentatie en veiligheidsmaatregelen.
 2. Milieuwetgeving: Inzicht in de milieuaspecten van transport, zoals emissienormen, brandstofverbruik en de impact van transport op het milieu.
  1. Emissienormen: Kennis van de verschillende emissienormen (bijv. Euro 6) en de impact op voertuigemissies.
  2. Duurzaam Rijden: Technieken en strategieën voor milieuvriendelijk en duurzaam rijgedrag.

Onderwerpen van Module 3: Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Verkeersveiligheid
 1. Defensief Rijden: Technieken voor defensief rijden om ongevallen te voorkomen. Dit omvat anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers en aanpassing van de rijstijl aan de omstandigheden.
 2. Gevarenherkenning: Het herkennen van potentiële gevaren in het verkeer en het nemen van passende maatregelen om risico’s te minimaliseren.
 3. Rij- en rusttijden: Het belang van het naleven van de rij- en rusttijden om vermoeidheid en ongevallen te voorkomen.
 4. Noodsituaties: Hoe te handelen in noodsituaties, zoals bij ongevallen, pech onderweg of plotselinge gezondheidsproblemen.
Gezondheid van de Chauffeur
 1. Ergonomie: Het belang van een goede zithouding en de juiste afstelling van de stoel en stuur om fysieke belasting te verminderen en vermoeidheid te voorkomen.
 2. Gezonde Levensstijl: Het belang van een gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap om fit en alert te blijven.
 3. Stressmanagement: Technieken om stress te beheersen, zoals ademhalingsoefeningen, pauzes nemen en realistische planningen maken.
 4. Gezondheidsrisico’s: Herkennen en voorkomen van gezondheidsrisico’s die specifiek zijn voor het beroep, zoals rugklachten, overgewicht en hart- en vaatziekten.
Milieuvriendelijk Rijden
 1. Eco-Driving: Technieken om brandstofverbruik en uitstoot te verminderen, zoals anticiperend rijden, gebruik van de juiste versnelling en het vermijden van onnodig stationair draaien.
 2. Emissienormen: Inzicht in de verschillende emissienormen (bijv. Euro 6) en hoe vrachtwagens aan deze normen kunnen voldoen.
 3. Brandstofbesparing: Praktische tips voor het verminderen van brandstofverbruik, zoals bandenspanning controleren, aerodynamische aanpassingen en het beperken van gewicht en luchtweerstand.
 4. Duurzaamheid: Het belang van duurzaamheid in de transportsector en hoe chauffeurs kunnen bijdragen aan een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering.
Veiligheid en Milieu
 1. Veiligheidsvoorschriften: Overzicht van de veiligheidsvoorschriften die gelden voor het laden, lossen en vervoeren van goederen.
  1. Ladingzekering: Regels en technieken voor het veilig vastzetten van lading om verschuiven of vallen te voorkomen.
  2. Gevaarlijke Stoffen: Basiskennis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR), inclusief de benodigde documentatie en veiligheidsmaatregelen.
 2. Milieuwetgeving: Inzicht in de milieuaspecten van transport, zoals emissienormen, brandstofverbruik en de impact van transport op het milieu.
  1. Emissienormen: Kennis van de verschillende emissienormen (bijv. Euro 6) en de impact op voertuigemissies.
  2. Duurzaam Rijden: Technieken en strategieën voor milieuvriendelijk en duurzaam rijgedrag.

Waarom kiezen voor Riders Lifestyle?

Bij Riders Lifestyle zorgen we er samen voor dat jij zo snel mogelijk je rijbewijs behaald zodat jij kunt rijden in vrijheid.

Direct starten

Wil jij vandaag nog aan de slag met rijlessen? Onze rij instructeurs staan voor jou klaar. Plan vandaag nog je gratis proefles in. 

Gratis intake

Je zoekt een rijschool die bij jouw past en waar jij je op je gemak voelt. Met een gratis proefles kun je vrijblijvend kijken of Riders Lifestyle de rijschool is die je zoekt. We hopen het natuurlijk wel 😁.

Gestructureerde rijlessen

Door onze ontwikkelde en gestructureerde lesmethode is de slagingskans tot 95% bij de eerste opkomst bij het rijexamen.

Flexibele lestijden

Rijden op tijden wanneer het jou uitkomt? Met onze flexibele lestijden zit er altijd een passende tijd voor je bij. Kort achter elkaar lessen? Geen probleem!

Gecertificeerd en gespecialiseerd

Onze rijinstructeurs hebben ruime ervaring en zijn gecertificeerd en gespecialiseerd in rijlessen voor bijvoorbeeld faalangst en ADHD. Zo kunnen wij iedereen de beste rijervaring geven.

Zelf rijlessen inplannen

Via onze app is jouw digitale leskaart altijd inzichtelijk en kun je gemakkelijk zelf rijlessen inplannen. Zo heb je altijd een duidelijk overzicht van jouw planning.

Reviews

Benieuwd naar de ervaringen van voorgaande rijders? Bekijk hieronder hoe andere onze rijlessen hebben ervaren.

"Riders Lifestyle onderscheidt zich echt door zijn professionele en deskundige instructeurs. Ze hebben een diepgaande ...
Lees meer
Jasper Vermeer
"Riders Lifestyle onderscheidt zich echt door zijn professionele en deskundige instructeurs. Ze hebben een diepgaande kennis van verkeersregels en -veiligheid, en ze delen deze kennis op een begrijpelijke en boeiende manier. Het lesmateriaal was goed gestructureerd en de lessen waren zeer informatief. Bovendien waren de instructeurs altijd punctueel en flexibel, waardoor het plannen van lessen gemakkelijk was. Ik ben dankbaar voor de geweldige ervaring die ik heb gehad bij Riders Lifestyle en zou het iedereen aanraden die serieus wil leren autorijden."
Jasper Vermeer
"Riders Lifestyle heeft me geholpen om mijn angst voor autorijden te overwinnen. De instructeurs...
Lees meer
Sophie de Vries
"Riders Lifestyle heeft me geholpen om mijn angst voor autorijden te overwinnen. De instructeurs waren vriendelijk en begripvol, en ze namen de tijd om naar mijn zorgen te luisteren. Ze creëerden een veilige en ondersteunende omgeving waarin ik op mijn eigen tempo kon leren. Dankzij hun geduld en bemoediging voel ik me nu comfortabel en zelfverzekerd achter het stuur. Ik zou Riders Lifestyle aanraden aan iedereen die wat extra zorg en aandacht nodig heeft tijdens het leerproces."
Sophie de Vries
"Ik kan niet genoeg goede dingen zeggen over Riders Lifestyle! Vanaf het moment dat ik...
Lees meer
Levi Jansen
"Ik kan niet genoeg goede dingen zeggen over Riders Lifestyle! Vanaf het moment dat ik me aanmeldde, voelde ik me welkom en ondersteund. De instructeurs waren geduldig en gaven duidelijke aanwijzingen, waardoor ik me zelfverzekerd voelde tijdens het rijden. Dankzij hun professionele begeleiding en ondersteuning slaagde ik in één keer voor mijn rijexamen. Ik zou Riders Lifestyle ten zeerste aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een geweldige rijervaring."
Levi Jansen

DIRECT AAN DE SLAG ALS BEROEPSCHAUFFEUR?

Haal dan zo snel mogelijk de code 95 voor op je rijbewijs. Met onze theoriecursussen vergroot jij jou slagingskansen zodat jij direct aan de slag kunt als beroepschauffeur.

DIRECT AAN DE SLAG ALS BEROEPSCHAUFFEUR?

Haal dan zo snel mogelijk de code 95 voor op je rijbewijs. Met onze theoriecursussen vergroot jij jou slagingskansen zodat jij direct aan de slag kunt als beroepschauffeur.

Hoe werkt het inplannen van een kennismaking?

Benieuwd hoe jij zo snel mogelijk aan de slag kunt met jouw rijlessen? Bekijk hieronder onze werkwijze.

01.

Contact opnemen

Wij nemen telefonisch contact op en leggen je stap voor stap uit wat wij doen en wat je van ons kan verwachten. Ook kun jij direct al je vragen aan ons stellen.

02.

De kennismaking

Nadat je contact met ons hebt opgenomen, volgt het kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij wat je graag wilt en hoe snel jij je doel wilt behalen. Gezamenlijk makken wij een leertraject, waardoor jij voorbereid bent op het theorie examen.
03.

Starten met leren

Is het kennismakingsgesprek als prettig ervaren? Dan gaan we gezamenlijk aan de slag. Start vandaag nog met leren.

Contact opnemen

Vraag of opmerking?

Heb je nog een vraag of opmerking over onze rijlessen of theoriecursussen? Je kunt vrijblijvend contact met opnemen door een mail te sturen naar info@Riderslifestyle.nl of te bellen naar +31612123855. Wij komen zo snel mogelijk bij je terug om al je vragen te beantwoorden.

"Niet alleen leer ik je de kunst van het autorijden, maar ik breng ook vertrouwen en vrijheid op de weg bij. Samen gaan we op avontuur, met elke les groei je stap voor stap naar je rijbewijs. Dus stap in en laat mij je begeleiden naar een toekomst vol zelfverzekerdheid en onafhankelijkheid."

Jeffrey Schirrmann - Eigenaar/ rijinstucteur

Veelgestelde vragen

Heb je nog een vraag over de rijlessen bij Riders Lifestyle? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en ontdek of jouw vraag misschien al beantwoord is.

HEB IK ALTIJD EEN CODE 95 NODIG OM IN EEN VRACHTAUTO TE RIJDEN?
Nee, je hebt alleen de Code 95 nodig als je beroepsmatig in een vrachtauto wilt rijden. Wanneer je voor privé gebruik in een vrachtwagen wilt rijden heb je hier geen code 95 voor nodig.
WAT GEBEURD ER ALS IK GEEN NASCHOLING DOE?
Wanneer je na 5 jaar geen nascholing doet is de code 95 niet meer geldig en betekend dit dat je niet meer beroepsmatig mag rijden in een vrachtauto.
KAN IK MEER DAN 35 UUR NASCHOLING VOLGEN IN EEN PERIODE VAN 5 JAAR?
Wanneer je meer dan 35 uur nascholing doet tellen deze niet mee voor de code 95. De extra uren kunnen ook niet doorgeschoven worden naar volgend jaar.
WAAR KAN IK EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE UREN VAN MIJN NASCHOLING?
Hoeveel uren nascholing je al hebt gehad kun je terug vinden op Mijn CBR.

CURSUS

SNEL JOUW CODE 95 BEHALEN?

Tijdens de cursus zorgen we ervoor dat jij beschikt over alle nodige kennis en voorbereid bent op de toetsen en examens. Vraag direct een gratis intake gesprek aan.

CURSUS

SNEL JOUW CODE 95 BEHALEN?

Tijdens de cursus zorgen we ervoor dat jij beschikt over alle nodige kennis en voorbereid bent op de toetsen en examens. Vraag direct een gratis intake gesprek aan.